Blog Archives

Permanent ß- | Falen: Doen en Durven Delen

Dingen lopen vaak net even anders dan je wilt, hoopt, denkt. Je kiest toch voor de foute keuze, falen doe je vaker dan top-succes bereiken en de leermomenten die je hebt, ongeacht je leeftijd, zijn tekenen dat je in een staat van permanent beta verkeert, tot je laatste snik. En sommigen zelfs nog daarna..

Read more ›

Posted in CV, my activities
Tags: