De man van S.M.M.A.R.T.

SMART is zo’n mooi acronym dat iedereen ten alle tijden gebruikt en vaak niet meer weet wat het betekent of waar de afkorting voor staat… JohnPeter heeft een iets andere versie ervaren!

 • Specifiek
  • Weet iedereen wel waar “we” het over hebben? Zijn er geen onduidelijkheden in de woorden en begrippen die iedereen kent? Hoe staat het met medewerkers van andere bedrijven of afdelingen? Allemaal op dezelfde lijn?
 • Meetbaar
  • Op basis van welke voorwaarden bepaal je succes of falen? Wanneer is het volgende GO/NoGo moment bereikt? Doelstellingen zetten bepalen het succes van de toekomst!
 • Middelen
  • Een van de grootste missers in SMART is: Wat zijn de noodzakelijke middelen (Resources) en worden ons die snel genoeg ter beschikking gesteld? Hoe zit het met draagvlak in de organisatie en management?
 • Aanvaardbaar
  • Een vervolgmisser is het draagvlak, de wenselijkheid. Voor heel veel projecten en producten is dit het begin: Zonder draagvlak, wenselijkheid of haalbaarheid begin je aan een tegenvallend project! Draagvlak kun je nodig hebben van Stakeholders, Management, Medewerkers maar ook van Subsidienten, Banken of private investeerders.
 • Realistisch
  Is het doel haalbaar is een logisch vervolg van de voorgaande stappen, en dat geldt ook voor:
 • Tijdsgebonden – Wanneer moet het doel bereikt zijn?